Публикувам този текст, защото бях приятно изненадан от появата му. Роди го главата на приятел (от женски пол), по повод друг приятел (от мъжки пол), пожелали анонимност. Пример е за това, как ВЪПРЕКИ кофата с ла*на, обилно напълнена от битовизмите на съвместния семеен живот, "светът е оцелял, защото се е смял".
Посмях се и аз, четейки го, надявам се да се посмеете и вие. И ако все пак кофата ви е попреляла, или направо е запушила канализацията, не забравяйте да хвърлите едно око и на  това ...РАМКОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЖИВОТ БЕЗ ВЕЧНА БЕЗПАМЕТНА ПРЕДАНОСТ И ПЪЛНО СЛИВАНЕ

Преамбюл.

Днес .................................. се подписа настоящият договор за рамково сътрудничество, с цел изграждане на топли междупартньорски взаимоотношения, без вечна безпамента преданост и пълно сливане, характерни за средношколска възраст, между:   

Иванчо  Цъкам Си По Цял Ден На Самсунга в Опит да Спечеля Всяка Красива и Умна Жена и Не Мога Да Разбера Защо Жена ми Не Ме Обича, а Аз Съм Ебаси Пичът по прякор  MC Принцът на белия кон (Are you Prince? Sure, come home with me), ама по скоро не си (тук авторското право върху титлата е предмет на друг договор), затова наричан за краткост Android

  и  

Марийка  Приятно ми е, Аз живея с Android, наричана за краткост  Мрънкалото,  живущи понастоящем съвместно, къде по желание, къде по нежелание с трите си деца, като първата страна по договора не е наясно с точната бройка, възраст, навици, пол, имена на последните, което е сериозна предпоставка за настоящите и бъдещи конфликти, също обаче, предмет на друг договор.
 
Предмет на договора.
Android и Мрънкалото ще живеят заедно с цел създаване на подходящ климат за отглеждане и очовечаване на неизвестната бройка индивиди, сътворени от тях двамата, доколкото е възможно в хармония, предполагаща взаимна обич и уважение, основани на тезата, че живот в пълна откровеност и без излишни глезотии тип "вяра в пълното сливане" и особено "вечна, безпаметна преданост", които могат да бъдат квалифицирани от всеки зрял индивид от мъжки пол като "пълни тъпотии", води до постигане на пълно щастие посредством задоволяване на дефицити от всякакъв характер, както и носи вътрешно удовлетворение и спокойствие, и за двете страни.
 
Права и задължения на Android.
Права на Android.
1. Android има право да упражнява своята свобода като се разгърне в пълния смисъл на тази дума, в т. ч. да се утвърждава, както професионално, така и непрофесионално, т.е. в сферата на хобитата си – фотография (включва от демонстриране на семейно щастие посредством често заснемане на членовете му до заснемане на всякакви случайно и неслучайно попаднали в обектива красиви лица на брачни- или извънбрачни събития като това се приема задължително за повод за последваща засилена виртуална и реална комуникация с тях), колоездене (основно с членове на семейството, но се допускат и всякакви приятно изглеждащи субекти на близки и далечни приятели от всякакъв пол, които току виж проявят интерес към този спорт), плуване (засега нямаме данни). Има право да отстоява своята позиция като дава или отказва семейна подкрепа
в конкретния случай, в т.ч.  да се аргументира "защо това не трябва да се случи точно сега", да намира оправдания от всякакъв характер от сорта на "в КМБ съм, не ме закачай" и "отивам в тоалетната", а дори и да тропне с крак (разбира се с позволението на Мрънкалото), когато е необходимо, до постигане на пълно единомислие на двете страни.
 
2. Android има право да се забавлява по всевъзможен начин като се възползва от познанствата, описани в т.1, а също и да реши дали да промени статута им от лицe за "безобидeн флирт" в "lover in law". Забрана за промяна на статута имат лица, носещи имената Пенка, Генка, Атанаска, Спаска... Пенка, а също и Пенка.  
 
3. Android може да упражнява правата си, описаните в т. 1 и 2  на това рамково споразумение, където и когато сметне за добре.
 
Задължения на Android.
1. Android се задължава да засвидетелства своята грижа и любов към членовете на семейството си под формата на малки, нередовни, добре планирани, нискобюджетни кампании, в т.ч. немного често изказване на глас твърдения, отнасящи се за Мрънкалото, от сорта на "обичам те, ела ми седни" и "обичам те, разкрачи се", допуска се твърденията да се изказват и в обратен ред (седни ми, обичам те...и т.н.) и от време на време да проявява загриженост към обекта, лежащ до него сутрин, като това изключва лице със статут на Lover in Law, с въпроси "как си", "какво ще правим днес", т.е. задължава се да упражнява форма на вербална комуникация различна от "оф, остави ме" и "с теб се чувствам като в минно поле" като тя може да прерасне и в общуване на по високо ниво, описано в по-горните твърдения. 
 
 
Права и задължения на Мрънкалото.
Задължения на Мрънкалото.            
1- 10.  Да търпи доживот Android


Всяка прилика с познати ви лица и герои е напълно неслучайна и умишленоцеленасоченонеприкрита.

05.2015