Няколкото абзаца по-долу няма да са новост за вас. Всеки четящ тук, малко или много си е задавал подобни въпроси, а голяма част са си и отговаряли...
Новост може би ще е подредбата на думите и заключенията.
Но, само може би.


ХАРДУЕР
Произлиза от английската дума hardware - железария, техническа апаратура. Приемете, че това е тялото ни. Имате пълната свобода да си поиграете на играта "Кой орган на кой електронен чарк отговаря".

СОФТУЕР
Отново английски произход, software - програмно осигуряване, съвкупността от цялата информация, необходима за работата на всяка електронноизчислителна машина. Това е мисълта ни. Отново имате възможността да се включите в играта "Кой програмен език на какъв тип мислене отговаря".

Защо така опростявам нещата?
Как смея да сравня "великото тайнство на живота" с някакъв калкулатор, при това от евтините...
Ей тъй, на - посмях.
И не само бръкнах с пръчка в ла*ното, ами и ще я позавъртя!Какво представлява човек (и всяко живо същество)?
Милиарди клетки, подредени по определен начин и програмирани да изпълняват строго специфични функции. Т.е. единство от хардуер, който работи благодарение на сносно написан софтуер. Да, телата ни не са от най-здраво и устойчиво направените, но пък мисълта компенсира и е сътворила хиляди малки пинизи, благодарение на които не само сме се закрепили и оцелели в еволюцията, а и сме на върха на всички хранителни пирамиди!

Извод №1:
добре написаният софт управлява перфектно посредствено сглобения хард.
Защо да е посредствено?
Защото сме кофти направени - трошливи, сополиви, податливи.

Извод №2:
въпреки добре написаният софт, "програмистите" са оставили много слаби места - грешки, които водят до често фатални алгоритми, по-известни като СЕДЕМТЕ СМЪРТНИ ГРЯХА.

Извод №3:
въпреки слабите места в програмирането, същите тези "програмисти" са дали и опцията за донаписване, по-известна като ОТВОРЕН КОД...

Истина, истина ви казвам (древен програмен лаф от програмист, по-известен като Ицо) - проверено е и е така! Ако всеки хардуер си запретне клавиатурата и си размърда дисковете, може да напише такива редове, че няма да повярва на крайния резултат! Тогава думи като депресия, зависимост, малодушие, безхаберие, агресия, омраза и т.н. ежедневности ще останат само на хартия.
Мисълта (т.е. софтуерът) ще постигне такива висоти, че въпреки многото хардуерни недомислици, телата ни като нищо ще залевитират насам-натам из реновираната планета Земя.
Други понятия като болест, страдание и смърт ще добият съвсем различно тълкувание. Болестите ще се лекуват, страданията ще се преодоляват, а смъртта ще бъде посрещана с уважение и благодарност за дадената възможност.

Точно тук могат да се напишат още стотици редове, даващи детайлно тълкувание на всяка от загатнатите тези. Десетки примери, показващи как можем САМИ да си помогнем в постоянните забивки на системата...
Няма да ги пиша.
Не, не ме мързи.
Просто вече съм го направил. Такива работи, драги.
Спирам да мечтая и се връщам в реалността.
Бързам, защото закъснявам за курса ПРОГРАМИРАНЕ FOR DUMMIES...1.2015