Дали защото съм водолей, или просто обичам да мечтая, ще споделя с вас визията си за НАШАТА политическа партия. Провокацията за подобни помисли дойде от безкрайните протести, както и от един неслучаен въпрос на една любима г-жа. Попита ме дали бих се присъединил към нещо ново, различно, добро за всички нас. Отговорих, че не искам да се занимавам с хора, защото от опит знам колко трудна и неблагодарна работа е това. От друга страна, нищо не ми пречи да предложа съветите си - непоискани, утопични, но знае ли човек...
ИМЕ
Работното заглавие на НАШАТА партия е КЧВ (Кърти, Чисти, Вози). Всички знаете за онези строително-ремонтни фирми, чиито камиончета щъкат из столицата. Това е техен девиз. Напълно подходящ за новата формация, между другото. България има остра нужда от основен ремонт, свързан с къртене, почистване и извозване на боклука след това.

РЪКОВОДСТВО
Начело на КЧВ стоят Висш съвет, съставен от съоснователите на партията. Те избират Председател, който поема отговорността да управлява КЧВ, но само и единствено с мнозинство на Висшия съвет, стоящ зад всяко негово решение (на Председателя). Силно препоръчително условие е членовете на Висшия съвет да са юристи и/или хора, успели материално и духовно, доказани професионалисти, които се занимават PRO BONO с партийните си задължения. На всеки шест месеца съставът на този съвет ще се ревизира от самите членове и с мнозинство ще се приемат нови или изключват стари членове.
Ръководството на партията ще се самозадължи да премине през детектор на лъжата, като отговори на предварително подготвен въпросник.

ЧЛЕНОВЕ НА КЧВ
Член на партията може да бъде всеки български или европейски гражданин, който има желание за това и е готов да премине през детектор на лъжата, отговаряйки на гореспоменатия въпросник.

ЦЕЛИ НА КЧВ
1. Да се състави паралелно, дублиращо настоящото Правителство, отговарящо на всички конституционни изисквания за такова, което да заработи по своя програма, отговаряща на основните принципи и цели, заложени в Конституцията на РБ.
Правителството ще е продукт на Висшия съвет, като членовете му ще бъдат избрани и назначени от Министър-председател, посочен от Висшия съвет. Работата на членовете му ще е оценена PRO BONO, а основната му задача ще е да заработи максимално бързо, качествено и в срок, за да спечели предстоящите извънредни парламентарни избори и да подготви промените в Конституцията в рамките на следващо Велико Народно събрание.
Министър-председателят ще се отчита в края на всяка седмица в специално предаване по Националната телевизия какво е свършило ръководеното от него правителство, както и ще отговаря на въпроси на зрители в реално време.

2. Незабавна ревизия и пълно осветляване на проблема с "мъртвите души" в избирателните списъци. Подготовка за предстоящите извънредни парламентарни избори с привличане и обучаване на доброволци, които да следят за честното им провеждане.

3. След постигане на цели 1 и 2, КЧВ логично ще стане най-масовата и силна парламентарно представена партия в страната, като следвайки принципите, заложени в Устава, ще постави България трайно в полагащото ѝ се място в европейското семейство.

ОТРАЗЯВАНЕ
Цялата дейност на Висшия съвет, Правителството и всички местни структури на КЧВ ще бъдат достъпни и прозрачно отразени в реално време. За целта ще бъде достъпен сайт на КЧВ, където всеки ще може да намери всичко, което го интересува за всеки един аспект от работата, членовете, проектите и реалните резултати от дейността на партията, записи от детектора на лъжата, имотни декларации, пълни автобиографии, както и финансиране.

ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на КЧВ ще се базира ИЗЦЯЛО на дарения от членове и симпатизанти. Преводите на даренията ще се извършват чрез наличните банкови инструменти, като целият процес ще е прозрачен и ще може да се следи кой, кога и как финансира партията. Всякакви настоящи или бъдещи държавни субсидии ще бъдат пренасочвани към специално създаденият Благотворителен център, чиято основна функция ще е да помага на хора, изпаднали в беда.

ВЪПРОСНИК
Във всеки град, където има структура на КЧВ, бъдещите членове ще минават през специален Въпросник, включени към детектор на лъжата. Същият Въпросник преминават и Висшият съвет, Правителството, както и всеки нечленуващ в КЧВ симпатизант, заемащ някаква длъжност в структури, създадени от партията (изборни бюра, Благотворителен център, местни офиси и т.н.). Целта е да се упражни предварителна лустрация. Ето и въпросите, които ще бъдат задавани:
 - Вашите три имена, рождена дата, ЕГН, семейно положение и настоящ адрес
 - имотите, които притежавате
 - бихте ли споделили накратко как се сдобихте с гореспоменатите имоти
 - настояща месторабота
 - членувал ли сте в други политически партии или организации
 - сътрудничел ли сте на Държавна сигурност
 - сътрудничел ли сте на настоящите служби за сигурност
 - сътрудничел ли сте на други служби
 - какво Ви прави щастлив/а

УСТАВ
Виж Конституция на РБ, както и книгите "Малкият принц" и "Мечо пух".
Как ви звучи?
На мен ми звучи перфектно!
И утопично...
Или пък не?
Представяте ли си, ако държавата ни функционираше по този начин?
Както и Съд, Прокуратура, Преса... (главните букви не са случайни)?
Дали не зависи от нас?
Или пък от тези, които наричат себе си реформатори...01.2014